Úspěchy na soutěžích

Úspěchy na soutěžích

V současné době má SDH Žitná dva mužské závodní týmy a po jednom ženský a dětský tým, který se skládá především z mladých závodníků. Jejich úspěchy jsou mapovány rozsáhlou sbírkou pohárů a diplomů, která se rok od roku rozšiřuje...
Kromě závodů v okrskové soutěži, se SDH Žitná pravidelně účastní i dalších akcí v blízkém okolí.

Rok 2010:

Okrsková soutěž v Hracholuskách: muži- 1. místo
  ženy- 3. místo
Rok 2011: 
muži Prachatická hasičská liga: 9. místo z 22. soutěžních družstev,
ženy Prachatická hasičská liga: 7. místo z 11. soutežních družstev.
Okrsková soutěž v Žitné: muži A- 2. místo,
  muži nad 35 let- 2. místo,  
  ženy-3. místo.

Tento rok také vzniklo po několikaleté odmlce dětské družstvo, které v budoucnu zcela jistě nahradí dospělý závodní tým :-) 
děti- 3. místo na okrskové soutěži v Žitné.

 

Rok 2012: 
Okrsková soutěž Vrbice: ženy- 2. místo, muži A- 5. místo, děti- 2. místo.