Seznam dárců, kteří přispěli na nákup PS-15

- rodina Vozábalova (Bedřich st.), Žitná, částka 1.200,- Kč, 
- rodina Tremmelova, Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- Monika Fousková (roz. Tremmelová), Červený Dvůr, částka 1.000,- Kč, 
- Stanislav Hazuka, Vodňany, částka 1.000,- Kč, 
- rodina Tremmelova, Netolice,částka 2.300,- Kč, 
- rodina Tremmelova, Vodňany, částka 1.000,- Kč,
- Bedřich Vozábal ml., Žitná, částka 2.500,- Kč,
- rodina Brixova, Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- rodina Ludačkova st.+ml., Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- Josef Vozábal, Žitná, částka 600,- Kč, 
- rodina Kosíkova, Vodňany, částka 500,- Kč, 
- Marek Hodina, Netolice, částka 500,- Kč, 
- Jiří Tremmel, Žitná, částka 2.000,- Kč, 
- rodina Touškova, Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- Václav Vozábal, Hracholusky, částka 1.000,- Kč, 
- Karel Škola, Žitná, částka 200,- Kč, 
- Ivan Ladman, Soběslav, částka 500,- Kč, 
- rodina Vozábalova (Pilátů), Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- Helena Burdová, Žitná, částka 200,- Kč, 
- rodina Faifrova, Praha, částka 240,- Kč, 
- Marie Pixová, Žitná, částka 500,- Kč, 
- Pavel Vozábal, Žitná, částka 500,- Kč, 
- rodina Fatkova, Žitná, částka 300,- Kč, 
- Hana Říhová, Žitná, částka 300,- Kč, 
- Eva Vitková, Žitná, částka 200,- Kč, 
- Libuše Enochová, Bruntál, částka 1.000,- Kč, 
- Hana Enochová, Bruntál, částka 1.000,- Kč, 
- Vlasta Vozábalová, Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- rodina Hondlíkova, Žitná, částka 500,- Kč, 
- rodina Smažíkova, Žitná, částka 400,- Kč, 
- rodina Pěstova, Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- Jaroslav Vozábal, Žitná, částka 1.000,- Kč, 
- Jiří Lašák, Prachatice, částka 500,- Kč, 
- rodina Grillova, Žitná, částka 5.000,- Kč, 
- Věra Vozábalová, Žitná, částka 400,- Kč, 
- Vladimír Soukup, Třebanice, čátka 1.000,- Kč, 
- Helena Šandová, Hracholusky, částka 500,- Kč, 
- rodina Jarošova, České Budějovice, částka 1.000,- Kč, 
- klubovna SDH Žitná, částka 921,- Kč, 
- fa. Stavební servis CB s.r.o., Žitná 8, částka 5.000,- Kč. 
Celkem bylo mezi obyvateli vybrána částka ve výši 41.761,- Kč. Dále byl ze strany SDH Žitná uskutečněn sběr železného odpadu, za který byla utržena celková částka 19.284,- Kč. Uvedená hotovost byla rovněž použita na nákup PS-15. 
Zvláštní poděkování patří Petru Vozábalovi z Českých Budějovic (rodák ze Žitné), který zdarma zapůjčil svůj dodávkový automobil, se kterým byla požární stříkačka dvěma členy SDH Žitná ze Slovenska přivezena. Zároveň děkujeme všem dárcům za jejich finanční dary, bez kterých by se nákup nikdy neuskutečnil!!! Seznam dárců byl vypracován v pořadí, jak byly finanční dary předány.