Členové výboru

Telefonní kontakt na starostu sboru: 723 750344.

Výbor tvořístarosta, náměstek starosty, velitel, vedoucí kolektivu mladých hasičů a zájmových kolektivů, jeden člen, kterého stanovila valná hromada. Jednání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním revizor sboru.

Členové výboru sboru

Starosta hasičů: Radek Tremmel st.
Náměstek starosty: Jaroslav Vozábal
Velitel: Jiří Tremmel

Vedoucí kolektivu mladých hasičů: Helena Šandová

Vedoucí zájmových kolektivů: 

Vedoucí závodního týmu B (muži nad 35 let): Josef Ludačka
Vedoucí závodního týmu (ženy): Alexandra Ludačková

člen zvolený valnou hromadou: Barbora Tesárková

Revizor sboru: Tomáš Tremmel st.


Ostatní funkcionáři sboru:
Revizoři sboru- členové: 
Jana Brixová a Jaroslav Petrášek
Strojníci: Pavel Vozábal, Helena Šandová
Hospodář: Bedřich Vozábal ml.
Jednatel: Josef Ludačka
Kronikář: Marie Grillová


Kulturní akce: starosta sboru
Zdravotník: Alexandra Ludačková