Členové výboru

Členové výboru
Telefonní kontakt na starostu sboru: 723 750344.

Výbor tvořístarosta, náměstek starosty, velitel, vedoucí zájmových kolektivů a další členové, které stanovila valná hromada. Jednání výboru se zúčastňuje s hlasem poradním předseda kontrolní a revizní rady sboru.

Starosta hasičů: Radek Tremmel st.
Náměstek starosty: Jaroslav Vozábal
Velitel: Jiří Tremmel
Vedoucí závodního týmu A (muži): Radek Tremmel st.
Vedoucí závodního týmu B (muži nad 35 let): Josef Ludačka
Vedoucí závodního týmu (ženy): Alexandra Ludačková
Vedoucí závodního týmu (děti): Helena Šandová
Kontrolní a revizní rada: předseda KRR Tomáš Tremmel st., členové Jana Brixová, Jaroslav Petrášek
Ostatní funkcionáři sboru:

Strojníci: Pavel Vozábal, Helena Šandová
Hospodář: Bedřich Vozábal ml.
Jednatel: Josef Ludačka
Kronikář: Marie Grillová
Kulturní akce: starosta sboru
Zdravotník: Alexandra Ludačková